Cena: 180 000 180000
Kontakt 606-369-114
Dane kontaktowe:
n-szydlowski (20)
Adres Giżycko: ul. Warszawska 6, 11-500 Giżycko
tel.: 87 737 71 12
Adres Suwałki: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
tel: 87 566 46 93
Telefon: 606 369 114
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Powierzchnia działki 1200

NOWY HARSZ gm. Pozezdrze

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 224
|
Wyświetlony: 143
W kategoriach: Działki / Grunty

Opis

     Nowy Harsz, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski,województwo warmińsko-mazurskie

Działka budowlana o pow. 1200 m2 (30 m x 40 m) - położona 290 m od jeziora Dargin na szlaku WJM - w kompleksie 8 działek, których właścicielom przysługują poza tym udziały po 1/8 części we współwłasności działki o pow. 5.677 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną i teren rekreacji wspólnej przy jeziorze. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla terenów „NOWY HARSZ” - uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 30 maja 2011r.

W ramach planu działka stanowiąca część wspólną (poza drogą wewnętrzną) znajduje się w obszarze oznaczonym w planie jako A-ZN.1 - tereny zieleni naturalnej bez prawa zabudowy. Natomiast działka budowlana w obszarze oznaczonym symbolem A-ML.05, jako treny zabudowy rekreacji indywidualnej, dla której ustala się co następuje:

  1. zasady i warunki podziału na działki budowlane zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 1100 m2, minimalna szerokość frontu działki – dla nowo wydzielanych działek 30,0 m;
  2. maksymalnie jeden budynek rekreacji indywidualnej na jednej działce budowlanej; niedopuszcza się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży;
  1. nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
  2. maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 8,0 m;
  3. dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni;
  4. maksymalny wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,15;
  5. obowiązuje zachowanie nie mniej niż 75 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;
  6. ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m - zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych, ogrodzeń na podmurówce oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

Działka budowlana po granicy obsadzona drzewami iglastymi, teren równy o lekkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim (do jeziora), energia elektryczna przy działce. Dojazd drogą gminną gruntową na odcinku ok. 1,5 km, Pozezdrze 7,5 km, Giżycko 12 km, Węgorzewo 13 km. Wspaniałe miejsce do wypoczynku. Polecamy.

Lokalizacja

Mazury