Czynsz mies. 15zł/m2 +23%VAT i podatek od nieruchomości .
160 000
99 000
350 000
60 zł/m2
1 650 000
150 000
110 000