Czynsz mies. 15zł/m2 +23%VAT i podatek od nieruchomości .
350 000
110 000
150 000
1 650 000