Czynsz mies. 15zł/m2 +23%VAT i podatek od nieruchomości .
60 zł/m2
99 000
110 000
150 000
160 000
185 000